زبان فرانسوی – کنکور فرانکوفونی 2020

این کنکور که توسط سفارت بلژیک، فرانسه و سوئیس برگزار می شود، مختص دانش آموزان دبستانی و دبیرستانی، زبان آموزان موسسات و دانشجویان تحصیلات عالی ایرانی است.
مانند هر سال، هدف آن اشاعه زبان فرانسوی است. زبانی که 275 میلیون نفر در پنج قاره به آن سخن می گویند و زبان گفتگوی فرهنگهاست.

موضوع کنکور سال 2020 « شهر آینده » است.

برای شرکت در کنکور سال 2020، آئین نامه آن را مطالعه و فرمهای ثبت نام را تکمیل نمائید (فرم گروه اول، گروه دوم، گروه سوم)
تا روز 20 ژانویه 2020 برای ثبت نام فرصت دارید.

با آرزوی موفقیت برای تمامی شرکت کنندگان !

PNG

Dernière modification : 08/01/2020

بالای صفحه