تماس با سفارت و روزهای تعطیل

نشانی و شماره های تماس

آدرس : تهران، خیابان نوفل لو شتو، پلاک 66-64

تلفن : 00 40 09 64 (21 98 00)

فاکس :
93/92 40 09 64 (21 98 00)

ساعت و روزهای کار

سفارت از یکشنبه تا پنجشنبه باز است

ساعت کار بخش کنسولی

روزهای تعطيل سفارت در سالهای 1396-1395

- یکشنبه 25 دسامبر 2016 (5 دی 1395) : تولد حضرت مسیح

- یکشنبه اول ژانویه 2017 (12 دی 1395) : آغاز سال میلادی

-  دو شنبه 20 مارس 2017 (30 اسفند 1395) : سال تحویل

- سه شنبه 21 مارس 2017 (1 فروردین 1396) : عید نوروز

- چهارشنبه 22 مارس 2017 (2 فروردین 1396) : عید نوروز

- پنجشنبه 23 مارس 2017 (3 فروردین 1396) : عید نوروز

- یکشنبه 2 آوریل 2017 (13 فروردین 1396) : سیزده بدر

- دوشنبه اول مه 2017 (11 اردیبهشت 1396) : روز کارگر

- یکشنبه 4 ژوئن 2017 (14 خرداد 1396) : وفات امام خمینی

- دوشنبه 5 ژوئن 2017 (15 خرداد 1396) : قیام 15 خرداد

- دوشنبه 26 ژوئن 2017 ( 5 تیر 1396) : عید فطر

- سه شنبه 27 ژوئن 2017 ( 6 تیر 1396) : عید فطر

- پنجشنبه 20 ژوئیه 2017 ( 29 تیر 1396) : وفات امام جعفر صادق

- یکشنبه اول اکتبر 2017 (9 مهر 1396) : عاشورا – دهم محرم

- پنج شنبه 9 نوامبر2017 (18 آبان 1396) : اربعین حسینی

- یکشنبه 19 نوامبر 2017 (28 آبان 1396) : شهادت امام رضا (ع)

- چهارشنبه 6 دسامبر 2017 (15 آذر 1396) : تولد حضرت محمد (ص)

- دوشنبه 25 دسامبر 2017 ( 4 دی 1396) : تولد حضرت مسیح

Dernière modification : 06/02/2017

بالای صفحه