اطلاعات مهم در مورد سفارت

نشانی و شماره های تماس

آدرس : تهران، خیابان نوفل لو شاتو، پلاک 66-64

تلفن : 00 40 09 64 (21 98 00)

فاکس :
93/92 40 09 64 (21 98 00)

روزهای تعطیل سفارت در بخش کنسولی در سال 2019

روزهای تعطيل سفارت در سالهای 1398-1397

- سه شنبه 25 دسامبر 2018 ( 4 دی 1397) : تولد حضرت مسیح

- سه شنبه اول ژانویه 2019 (11 دی 1397) : آغاز سال میلادی

-  چهارشنبه 20 مارس 2019 (29 اسفند 1397) : روز ملی شدن صنعت نفت

- پنجشنبه 21 مارس 2019 (1 فروردین 1398) : عید نوروز

- یکشنبه 24 مارس 2019 (4 فروردین 1398) : عید نوروز

- دوشنبه اول آوریل 2019 (12 فروردین 1398) : روز جمهوری اسلامی

- سه شنبه 2 آوریل 2019 (13 فروردین 1398) : سیزده بدر

- یکشنبه 21 آویل 2019 (1 اردیبهشت 1398) : تولد امام دوازدهم - عید پاک

- پنجشنبه 30 مه 2019 (9 خرداد 1398) : عروج حضرت مسیح

- سه شنبه 4 ژوئن 2019 (14 خرداد 1398) : وفات امام خمینی

- چهارشنبه 5 ژوئن 2019 (15 خرداد 1398) : قیام 15 خرداد

- پنجشنبه 15 اوت 2019 (24 مرداد 1398) : عروج حضرت مریم

- دوشنبه 9 سپتامبر 2019 ( 18 شهریور 1398) : تاسوعا

- سه شنبه 10 سپتامبر 2019 (19 شهریور 1398) : عاشورا

- یکشنبه 27 اکتبر 2019 ( 5 آبان 1398) : وفات حضرت محمد

- دوشنبه 11 نوامبر 2019 (20 آبان 1398) : آتش بس جنگ جهانی اول

- چهارشنبه 25 دسامبر 2019 ( 4 دی 1398) : تولد حضرت مسیح

ساعات و روزهای کار

به جز روزهای تعطیل رسمی سفارت از یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 7:30 تا 20:00 باز است

Dernière modification : 16/12/2018

بالای صفحه