اطلاعات مهم در مورد سفارت

نشانی و شماره های تماس

آدرس : تهران، خیابان نوفل لو شاتو، پلاک 66-64

تلفن : 00 40 09 64 (21 98 00)

فاکس :
93/92 40 09 64 (21 98 00)

روزهای تعطیل سفارت در بخش کنسولی در سال 2018

روزهای تعطيل سفارت در سالهای 1397-1396

- دوشنبه 25 دسامبر 2017 (4 دی 1396) : تولد حضرت مسیح

- دوشنبه اول ژانویه 2018 (11 دی 1396) : آغاز سال میلادی

-  سه شنبه 20 مارس 2018 (29 اسفند 1396) : روز ملی شدن صنعت نفت

- چهارشنبه 21 مارس 2018 (1 فروردین 1397) : عید نوروز

- پنجشنبه 22 مارس 2018 (2 فروردین 1397) : عید نوروز

- یکشنبه اول آوریل 2018 (12 فروردین 1397) : روز جمهوری اسلامی

- دوشنبه 2 آوریل 2018 (13 فروردین 1397) : سیزده بدر

- سه شنبه اول مه 2018 (11 اردیبهشت 1397) : روز کارگر

- یکشنبه 20 مه 2018 (30 اردیبهشت 1397) : پنتکوست

- دوشنبه 4 ژوئن 2018 (14 خرداد 1397) : وفات امام خمینی

- سه شنبه 5 ژوئن 2018 (15 خرداد 1397) : قیام 15 خرداد

- پنجشنبه 30 اوت 2018 (8 شهریور 1397) : عیدغدیر

- چهارشنبه 19 سپتامبر 2018 ( 28 شهریور 1397) : تاسوعا

- پنجشنبه 20 سپتامبر 2018 ( 29 شهریور 1397) : عاشورا

- پنجشنبه 8 نوامبر 2018 ( 17 آبان 1397) : وفات امام رضا

- یکشنبه 11 نوامبر 2018 (20 آبان 1397) : آتش بس جنگ جهانی اول

- یکشنبه 25 نوامبر 2018 (4 آذر 1397) : تولد حضرت محمد (ص)

- سه شنبه 25 دسامبر 2018 ( 4 دی 1397) : تولد حضرت مسیح

ساعات و روزهای کار

به جز روزهای تعطیل رسمی سفارت از یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 7:30 تا 20:00 باز است

Dernière modification : 09/01/2018

بالای صفحه