اینستکس

در تاریخ 11 بهمن 1397، فرانسه، بریتانیا و آلمان ایجاد شرکت اینستکس (سازوکار حمایت از تبادلات تجاری) را اعلام نمودند.

هدف اینستکس تسهیل تجارت مشروع با ایران در چارچوب قوانین اروپایی و بین المللی است. این ابتکار در راستای تعهدات فرانسه نسبت به محافظت از برجام قرار دارد.
اینستکس در نظر دارد به کنشگران اقتصادی راهکاری برای پرداخت مالی ارائه دهد. لذا هدف آن جبران تنگنای کانالهای بانکی و میسرساختن ادامه تجارت با ایران برای کنشگرانی است که مایل به این کار هستند.

اینستکس هم اکنون ایجاد شده است، اما باید کارهایی جهت عملیاتی شدن کاملش انجام گردد. این سازوکار ثمره تلاشهای مشترک سه کشور است و هدف ما پیشرفت گام به گام به سوی عملیاتی سازی آن است.

برای کسب اطلاعات بیشتر، می توانید به صفحه مختص به ایران در سایت اداره کل خزانه داری فرانسه و نیز به بخش پرسش و پاسخ آن مراجعه نمایید. همچنین به منظور اطلاع از ساختار شرکت، به اساسنامه آن مراجعه فرمایید.

برای طرح هرگونه سوال مربوط به اینستکس، می توانید به نشانی الکترونیکی
instex@dgtresor.gouv.fr
و یا به نشانی پستی زیر نامه بنویسید:
INSTEX, Ministère de l’économie et des finances, direction générale du Trésor, 139, rue de Bercy, 75572 Paris cedex 12, Télédoc 233

JPEG

Dernière modification : 28/03/2019

بالای صفحه