پیوندهای مفید

-  اطلاعات در مورد شرایط اقتصادی در ایران و تحریم ها در سایت زیر :

اداره کل خزانه داری فرانسه

بخش اقتصادی سفارت فرانسه در تهران
-  تحریمهای آمریکا که از 6 اوت و 4 نوامبر 2018 اجرایی شده اند، و تمهیدات اندیشیده شده توسط سازمان ملل، اتحادیه اروپا و فرانسه در تارنمای مدیریت کل خزانه داری

-  فرصت ها و حمایت از شرکت ها در سایت بیزنس فرانس

-  اطلاعات و خدمات به شرکت ها در سایت اتاق بازرگانی ایران و فرانسه (CFICI)

- کتب چاپ شده توسط بخش ایران مشاوران تجارت خارجی فرانسه

-  مرکز فرانسوی امور تجاری در تهران

-  اخبار در مورد اقتصاد ایران در سایت صندوق بین المللی پول

PNG - 4.5 kb
Ambassade de France en Iran - Liens utiles

Dernière modification : 19/03/2019

بالای صفحه