پیوندهای مفید

-  اطلاعات در مورد شرایط اقتصادی در ایران و تحریم ها در سایت زیر :

اداره کل خزانه داری فرانسه

بخش اقتصادی سفارت فرانسه در تهران

-  فرصت ها و حمایت از شرکت ها در سایت بیزنس فرانس در ایران

-  اطلاعات و خدمات به شرکت ها در سایت اتاق بازرگانی ایران و فرانسه (CFICI)

- برنامه اقتصادی آماده شده توسط بخش ایران در سایت مشاوران تجارت خارجی فرانسه

-  مرکز فرانسوی امور تجاری در تهران

-  اخبار در مورد اقتصاد ایران در سایت صندوق بین المللی پول

- فرانسه بین الملل – شرکا برای موفقیت در عرصه بین الملل

PNG - 4.5 kb
Ambassade de France en Iran - Liens utiles

Dernière modification : 20/02/2018

بالای صفحه