اهداف ما در ایران

بخش اقتصادی سفارت فرانسه وظیفه دارد که زیر نظر بخش دیپلماتیک سفارت، هماهنگی های لازم را برای اجرای اهداف دیپلماسی اقتصادی فرانسه در ایران انجام دهد:

-  بررسی و پیگیری سیاست های اقتصادی، مالی، صنعتی، تجاری، کشاورزی و محیط زیستی ایران، با همکاری بخش اقتصادی منطقه ای بیروت به ویژه در بررسی هر آنچه مربوط به اقتصاد کلان می شود ;

-  پیگیری تعامل با مقامات ایرانی حول مسائل دو جانبه تجاری و مالی و نیز اجرای فعالیت های مربوط به حوزه همکاری های اداری ;

-  آماده سازی و هماهنگی بازدیدهای رسمی اقتصادی ;

-  در پایان فعالیت های مربوط به حمایت از شرکت های فرانسوی در بازار ایران با تکمیل فعالیت بیزنس فرانس، و پویاسازی روابط اقتصادی دو جانبه با حمایت شرکایش : مشاوران تجارت خارجی فرانسه، اتاق بازرگانی ایران و فرانسه و بیرنس فرانس

JPEG - 29 kb
Ambassade de France en Iran - Nos objectifs en Iran

Dernière modification : 13/05/2018

بالای صفحه