اهداف ما در ایران

بخش اقتصادی سفارت فرانسه وظیفه دارد که زیر نظر بخش دیپلماتیک سفارت، هماهنگی های لازم را برای اجرای اهداف دیپلماسی اقتصادی فرانسه در ایران انجام دهد.

در شرایط برداشته شدن تحریم های بین المللی، فعالیت گسترده شرکت های فرانسوی در ایران و گسترش گفتگوهای سیاسی دو جانبه، بخش اقتصادی اولویت هایش را حول محورهای ذیل متمرکز کرده است :

-  بررسی و پیگیری سیاست های اقتصادی، مالی، صنعتی، تجاری، کشاورزی و محیط زیستی ایران، با همکاری بخش اقتصادی منطقه ای بیروت به ویژه در بررسی هر آنچه مربوط به اقتصاد کلان می شود ;

-  پیگیری تعامل با مقامات ایرانی حول مسائل دو جانبه تجاری و مالی و نیز اجرای فعالیت های مربوط به حوزه همکاری های اداری ;

-  آماده سازی و هماهنگی بازدیدهای رسمی اقتصادی ;

-  در پایان فعالیت های مربوط به حمایت از شرکت های فرانسوی در بازار ایران با تکمیل فعالیت بیزنس فرانس، و پویاسازی روابط اقتصادی دو جانبه با حمایت شرکایش : مشاوران تجارت خارجی فرانسه، اتاق بازرگانی ایران و فرانسه و بیرنس فرانس

JPEG - 29 kb
Ambassade de France en Iran - Nos objectifs en Iran

Dernière modification : 22/01/2018

بالای صفحه