بخش کنسولی

بخش کنسولی

رئيس شعبه كنسولى: آقای فردریک لوکور

مأموريت‌ها:
شعبه كنسولى در ارتباط با وزارت كشور بوده، رواديد ورود به فرانسه يا فضاى شنگن را صادر مى‌كند.
شعبه كنسولى هم‌چنين نمايندگى دولت را در برابر جامعه فرانسويان ايران داشته، وظيفه سرشمارى از آنان، ثبت احوال‌شان را دارد و گذرنامه و اوراق هويت صادر كرده، برخى اسناد دفترخانه‌يى و وكالت‌نامه براى رأى‌دهى را تنظيم و انتخابات را برگزار مى‌كند. شعبه كنسولى مى‌تواند نمايندگى اتباع فرانسوى را در برابر مراجع قضايى بر عهده گيرد يا در صورت بازداشت آنان، براى ديدن‌شان به زندان برود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد روادید،اینجارا کلیک کنید.

نشانى:
خيابان نوفل ‌لو‌شاتو، پلاك 66، تهران، منطقه پستى ١١٣٤٨

تلفن: 00 40 09 64 (21 98 00)

نمابر: 93/92 40 09 64 (21 98 00)

روزهای تعطیل سفارت در بخش کنسولی در سال 2018

روزهای تعطيل سفارت در سالهای 1397-1396

- دوشنبه 25 دسامبر 2017 (4 دی 1396) : تولد حضرت مسیح

- دوشنبه اول ژانویه 2018 (11 دی 1396) : آغاز سال میلادی

-  سه شنبه 20 مارس 2018 (29 اسفند 1396) : روز ملی شدن صنعت نفت

- چهارشنبه 21 مارس 2018 (1 فروردین 1397) : عید نوروز

- پنجشنبه 22 مارس 2018 (2 فروردین 1397) : عید نوروز

- یکشنبه اول آوریل 2018 (12 فروردین 1397) : روز جمهوری اسلامی

- دوشنبه 2 آوریل 2018 (13 فروردین 1397) : سیزده بدر

- سه شنبه اول مه 2018 (11 اردیبهشت 1397) : روز کارگر

- یکشنبه 20 مه 2018 (30 اردیبهشت 1397) : پنتکوست

- دوشنبه 4 ژوئن 2018 (14 خرداد 1397) : وفات امام خمینی

- سه شنبه 5 ژوئن 2018 (15 خرداد 1397) : قیام 15 خرداد

- پنجشنبه 30 اوت 2018 (8 شهریور 1397) : عیدغدیر

- چهارشنبه 19 سپتامبر 2018 ( 28 شهریور 1397) : تاسوعا

- پنجشنبه 20 سپتامبر 2018 ( 29 شهریور 1397) : عاشورا

- پنجشنبه 8 نوامبر 2018 ( 17 آبان 1397) : وفات امام رضا

- یکشنبه 11 نوامبر 2018 (20 آبان 1397) : آتش بس جنگ جهانی اول

- یکشنبه 25 نوامبر 2018 (4 آذر 1397) : تولد حضرت محمد (ص)

- سه شنبه 25 دسامبر 2018 ( 4 دی 1397) : تولد حضرت مسیح

ساعات و روزهای کار

به جز روزهای تعطیل رسمی سفارت از یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 7:30 تا 20:00 باز است

Dernière modification : 17/01/2018

بالای صفحه