بورس دوره های مدرک دو گانه دکتری ترددی میان فرانسه و ایران

بورس دوره های مدرک دوگانه دکتری ترددی میان فرانسه و ایران
25 اردیبهشت 1400 ـ آخرین مهلت ارسال پرونده

این برنامه ویژه دانشجویان ایرانی دوره دکتری است که خواستار انجام پایان نامه خود به طور مشترک با یکی از دانشگاههای فرانسه می باشند واز سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران و سفارت فرانسه در ایران تامین اعتبار می شود.

برنامه ی بورس دکتری دوگانه ترددی (رساله کوتوتل) میان فرانسه وایران، امکان دریافت دو مدرک مجزا، یکی صادر شده از دانشگاه ایرانی و دیگری از دانشگاه فرانسوی را فراهم می آورد.

طی دوره ی 12 ماهه ی این بورس، هزینه های شش ماه اول بر عهده طرف فرانسوی و 6 ماه دیگر بر عهده ایران خواهد بود.

برای اطلاع از برنامه پایان نامه دکتری دو گانه ترددی (رساله ی کوتوتل) به لینک " برنامه پایان نامه دکترای دوگانه ترددی "
مراجعه فرمایید.

برای اطلاع از شرایط دریافت بورس به لینک " شرایط دریافت بورس " مراجعه فرمایید.

برای اطلاع از حمایتی که در قالب بورس اعطا می گردد به لینک های زیر مراجعه فرمایید :
" حمایت در قالب بورس توسط کشور فرانسه "
"حمایت در قالب بورس توسط کشور ایران "

برای اطلاع از زمانبندی دوره های اقامت در فرانسه به لینک " زمانبندی دوره های اقامت در فرانسه " مراجعه فرمایید.

برای دریافت فرم به زبان انگلیسی به لینک " فرم انگلیسی " مراجعه فرمایید.

پرونده کامل (فرم و مدارک دیگر) می بایست تنها از طریق پست الکترونیکی به نشانی های زیر ارسال گردد :

BDIRI@SAORG.IR
Jean-christophe.bonte@diplomatie.gouv.fr
scac.teheran-amba@diplomatie.gouv.fr

PNG

Dernière modification : 06/04/2021

بالای صفحه