بورس پسا دکتری دولت فرانسه 2020

بورس‌های پسا دکتری ـ فراخوان 2020/2021

آیا مدرس یا پژوهشگر هستید ؟ سفارت فرانسه در ایران به شما بورس پسادکتری در رشته های زیر اعطا می کند
- علوم پایه و مهندسی‌
- علوم انسانی‌ و اجتماعی

تاریخ نهایی ارسال پرونده: 16 آوریل 2020

برای اطلاع از شرایط دریافت بورس های پسادکتری به جستاره « شرایط دریافت بورس » مراجعه فرمائید.

برای دریافت فرم ها به زبان فرانسه به جستاره « فرم به فرانسه » مراجعه کنید

برای دریافت فرم ها به زبان انگلیسی به جستاره « فرم به انگلیسی » مراجعه کنید

برای مشاهده پرسش و پاسخ های مرتبط به این جستاره مراجعه کنید
FAQ

برای دسترسی به یک نمونه از قرارداد پذیرش (کنوانسیون دکوی) به جستاره « نمونه قرارداد پذیرش » مراجعه کنید.

کل پرونده (فرم و مدارک ضمیمه) بایستی به صورت الکترونیکی‌ به آدرس زیر ارسال شود:
Zohreh.mirbaha@diplomatie.gouv.fr
scac.teheran-amba@diplomatie.gouv.fr

جهت اطلاعات بیشتر، می‌‌توانید به آدرس زیر ایمیل ارسال نمایید:
scac.teheran-amba@diplomatie.gouv.fr

Dernière modification : 02/04/2020

بالای صفحه