شرکت ژان باتیست لوموان، دبیردولت مسئول اروپا و امور خارجه، در مراسم تحلیف آقای روحانی، روز 14 مرداد در تهران.

ژان باتیست لوموان، دبیر دولت مسئول اروپا و امور خارجه، روز 14 مرداد 1396 به تهران آمد تا به نمایندگی فرانسه در مراسم تحلیف آقای روحانی در مجلس شرکت نماید. آقای روحانی در روز 29 اردیبهشت 1396 برای بار دوم به عنوان رئیس جمهور ایران برگزیده شد.
آقای لوموان همچنین با آقای ظریف، وزیر امور خارجه، و نیز آقای آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ایران، ملاقات کرد. این دیدارها فرصتی را برای گفتگو در مورد تعمیق روابط دوجانبه فرانسه و ایران، و نیز بسیاری پروژه های مشترک فراهم ساختند.
آقای لوموان همچنین با آقای خرازی، وزیر سابق امور خارجه ایران گفتگو کرد.
JPEG

Dernière modification : 07/08/2017

بالای صفحه